(028) 38687 661
  • Khóa điện tử Hafele EL9500-TCS1/2
  • Khóa điện tử Hafele EL9500-TCS2/2
Thông tin sản phẩm
Khóa điện tử Hafele EL9500-TCS
Có 4 chức năng mở cửa: Thẻ từ, vân tay, mật mã và chìa khóa cơ Xem chi tiết sản phẩm ...

Tags sản phẩm
Sản Phẩm cùng loại
Đánh giá
(0 Đánh giá)
Xem thêm đánh giá
Đánh giá

Khóa Điện Tử Hafele El9500-tcs PR8640

  • Giá liên hệ

Đăng bởi HAFELE

Thương hiệu Hafele

Thông tin chung sản phẩm

Có 4 chức năng mở cửa: Thẻ từ, vân tay, mật mã và chìa khóa cơ xem thêm... Kích thước mặt khóa ngoài: 88 x 396 x 40mm
Kích thước mặt khóa trong: 83.7 x 373 x 38.7mm