(028) 38687 661

Bạn đang tham khảo chuyên mục chính sách dành cho người dùng tại trang shop.KIENTRUC.com

Với mục tiêu đảm bảo các hoạt động thương mại được diễn ra công bằng và minh bạch. shop.KIENTRUC.com đặt ra một số chính sách ràng buộc nhất định để người tham có trách nhiệm với những gì đã đăng tải và cũng để tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi thực hiện giao dịch thương mại.

Ngoài những chính sách hiện tại, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề bản quyền hình ảnh được đăng tải tại shop.KIENTRUC.com, người dùng phải tự chịu trách nhiệm đối với luật bản quyền hiện hành.

Tất cả các hình ảnh, dự án được đăng tải đều phải có nguồn gốc tác giả rõ ràng, nếu không rõ nguồn gốc phải để nguồn "sưu tầm". 

Cùng với sự cam kết chất lượng sản phẩm, uy tín dịch vụ từ những công ty xây dựng và công ty cung cấp trang thiết bị nội thất, vật liệu tham gia vào diễn đàn thương mại. shop.KIENTRUC.com sẽ xây dựng một bộ quy chuẩn hiệp ước thương mại dưới sự đồng ý và thỏa hiệp của tất cả các đối tác tham gia.

Tiếp đến là sự cam kết "uy tín & trung thực" của tất cả các cá nhân tham gia.

Nếu những cá nhân, tổ chức nào vi phạm lần đầu sẽ nhận được thông báo từ nhân viên của shop.KIENTRUC.com. Nếu quý đối tác tham gia cố tình vi phạm trên 3 lần chúng tôi sẽ xóa nick vĩnh viễn và thông báo với toàn thể cộng đồng tham gia về việc vi phạm của người dùng.

                                                                                                                                                                       

Trân Trọng.

Ban Giám Đốc