(028) 38687 661
  • Quản Lý Kinh Doanh
  • Liên hệ
  • 0982006240
  • kientruc.com
  • 41 Nguyễn Quang Diêu, Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú
  • Hồ Chí Minh
Tên đại diện

Mỹ Linh

0 Được đánh giá