(028) 38687 661
  • 1001 xem
Thư Trịnh
Quản Lý Kinh Doanh
2 đánh giá    24,310    38

Căn hộ Florita Apartment Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

 Nội Thất Căn Hộ

Project: Florita Apartment Quận 7 - TP Hồ Chí Minh
Customer: Chị Minh Trang 
Design: Lai Pháp

 

Nguồn : Bahance

key

Thông tin bài viết dự án: tạo tài khoản hoặc đăng nhập để được tư vấn những thông tin và mẫu mới nhất

Bằng cách đăng nhập, bạn có thể xem được thông tin đầy đủ về bài viết, đặt câu hỏi tư vấn nhanh, giới thiệu bài viết của mình trên KIENTRUC.com

Đăng nhập Tạo một tài khoản

Đặt câu hỏi tư vấn
Shop Sản Phẩm
Shop Vật Liệu
Dự Án Cùng Loại
Dự Án Liên Quan